MUSIKK

KLANGEN FRA DE DYPE SKOGER

Klangen fra de dype skoger / Sound from the deep forest

Fra Rørostrakternes brede Fjeldvidder i Nord til Mjøsens Flatbygder i Syd strækker sig en mæktig Fjeldrevne gjennemstrømmet av Norges største Elv Glommen. Det er Østerdalen (…) Men jamnbredd med Glomdalen og bare skilt fra denne ved en milsbred Kjøl strækker sig fra Trondfjelds sydøstre Skraaninger og like til Aamot den østligste og dypeste av Østerdalens Fjeldrevner, tolv Mil lang, gjennemstrømmet først av Tyslas og saa av Renas Strøm, som ved Aamot forener sig med Glommen. Det er Tyldalens og Rendalens fagre Dalføre, nordre Østerdalens ældste, fruktbareste og vakreste Bygdelag.

 

                                                                                                                                                                             J.B. Bull (1916)

Klangen fra de dype skoger er klangen av et menneske som ikke skiller sin identitet fra sin musikk. Det er en klang tuftet på enkle oppvekstkår med gode verdier, i et samfunn hvor tiden står stille. Der man som barn kan være i ett med natur og kultur time etter time – helt uforstyrret.

 

Klangen fra de dype skoger er klangen av et splittet menneske, som i møte med akademiske normer og krav drukner den naturlige og spontane musikalitet i den klassiske verdens korrekte og beherskede uttrykksform.

 

Klangen fra de dype skoger er klangen av et menneske som reiser seg igjen. Der skapertrang, vilje og tro vinner fram til slutt. Der identitet og musikk er ett, mens de trivielle instrumentale barrierer er passert og grensene kun møter motstand i egen modighet.

 

Klangen fra de dype skoger er musiker Bente Illevolds idé om å uttrykke sitt eget liv, forankret i tradisjon, identitet og kunstnerisk nyskaping.  Fem komponister har blitt utfordret til å formidle Rendalens naturskjønnhet og musikalske tradisjoner med Østerdølens tilsynelatende mollstemte og avmålte karaktertrekk, gjennom nye komposisjoner for eufonium. Prosjektet rommer pr. 2019 sju verk, hvor de to største er foreviget på denne plata. 

ANMELDELSER AV ALBUMET 

Klangen fra de dype skoger

5/6

«Den er fantastisk godt spilt og de to verkene utgjør et ganske tiltalende par, rotfestet i norsk folkemusikk, men utviklet i forskjellige retninger.»

«Bente Illevold og Anders Kregnes Hansen spiller med en nærmest symbiotisk forståelse, og gjør dette til en overraskende avslappet og hyggelig opplevelse.»

 

Guy Rickards – Klassiskmusikk.com  https://www.klassiskmusikk.com/cd-anmeldelser/klangen-fra-de-dype-skoger/

5/6

«Her får vi virkelig oppleve hvor fint Illevolds utøvelse på instrumentet er. Hennes klang er fantastisk og ikke minst er samspillet med slagverkeren Anders Kregnes Hansen helt utrolig godt.»

 

 Trond Erikson – Den klassiske musikkbloggen https://klassiskcd.blogspot.com/2020/04/den-vakre-melankolske-klangen.html

 

“Uttrykk skal komme fra hjertet og hodet, uavhengig av vanskelighetsgraden på den trykte siden. Bente beviser det poenget. Hun seiler / danser gjennom disse stykkene med en nydelig tone til enhver tid og med akkurat det rette uttrykket. ”

David Werden – Dwerden.com http://www.dwerden.com/forum/entry.php/810-New-CD-from-Bente-Illevold#.YOFY8egzaUk